PRZETWARZANIE TEKSTÓW

Edytor tekstu – jest to program komputerowy, który służy do edycji i przetwarzania tekstów. Programy z tej grupy są jednymi z najczęściej używanych programów. Umiejętność posługiwania się nim jest bardzo ważna w codziennej pracy z komputerem. Poniższy kurs pomoże w zdobyciu i przećwiczeniu niezbędnych umiejętności obsługi edytora tekstu. Opiera się on na kompendium wiedzy egzekwowanej w ramach egzaminu z modułu 3 (Przetwarzanie tekstów) na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy – ECDL (European Computer Driving Licence).

Zasady edycji tekstów oraz przykładowe ćwiczenia omówione zostaną na przykładzie edytora tekstu Microsoft Word ’97.

 

 

Poniższy kurs składa się z następujących części:

1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE:

 Podstawowe wiadomości edycyjne

 Elementy budowy okna edytora

 Korzystanie z systemu pomocy

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 Uruchomienie edytora tekstu

 Obsługa programu

 

Następna strona