Dziś jest poniedziałek, 22 stycznia 2018 . Od początku roku upłynęło: 21 dni.

Gimnazjum Dla Dorosłych    |   Gimnazjalne Centrum Informacji    |  KASSK   |   Poczta    |    Portal Edukacyjny

Hasło dla Ciebie: "Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa odruchowe, powszechne oraz testy komputerowe."

Aktualności
Archiwum
Ciekawe strony
Dziennik lekcyjny
ECDL
Galeria zdjęć
Gazetka
Gimnazjum Dla Dorosłych
Kadra
Kalendarz
Kluby
Komunikaty
Kontakt
Laureaci
Najlepsi absolwenci
Nasi Partnerzy
Nasz Patron
Nasza oferta
Nasze klasy
Pasaż sztuki
Plan lekcji
Przedmiotowe SO
Przetargi
Publikacje edukacyjne
Rada Rodziców
Regulaminy
Samorząd
UKS GimTom
Unia Europejska
Wstęp
Wyróżnienia i certyfikaty

Dziennik elektroniczny


PROJEKT CONNECTING CLASSROOMS EUROPE


Hiszpania, Polska, Szkocja oraz Bośnia i Hercegowina to członkowie jednego z 5-ciu zespołów międzynarodowych, który przez 3 lata będzie współpracować ze sobą w ramach projektu CONNECTING CLASSROOMS EUROPE pod hasłem WSPÓLNOTA.

  Projekt dotyczy następujących zagadnień społecznych:
 • wiary,
 • religii,
 • niepełnosprawności,
 • migracji ludności,
 • uchodźctwa,
 • mniejszości etnicznych.
Celem głównym projektu jest współdziałanie szkół partnerskich on-line w języku obcym, który stanowi narzędzie komunikacji zespołu szkolnego odpowiedzialnego za pracę w projekcie nad wspomnianymi wcześniej problemami współczesnej Europy z partnerami pozostałych państw.

Każdy zespół czterech państw zwany CLUSTER-em dokonuje, co 6 miesięcy, ewaluacji własnych działań pod kątem mocnych i słabych stron współpracy oraz postępów, osiągnięć i zasobów wiedzy pozyskanej przez uczniów zaangażowanych w pracę nad tym przedsięwzięciem.

Dnia 8.10.2010r. Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego, wspólnie z czterema innymi szkołami Wielkopolski oraz pięcioma szkołami Małopolski, przystąpiło oficjalnie do prac nad projektem. Wtedy to odbyło się spotkanie Cluster-u w Hillhead High School w Glasgow. Naszą szkołę reprezentowała pani Maria Neubauer-Darska – nauczyciel języka angielskiego, która odwiedziła szkoły partnerskie Glasgow: St Thomas Aquinas Secondary School, St Roch‘s Secondary School oraz Hillhead High School. Tutaj spotkała młodych polaków, którzy obecnie są uczniami szkockich szkół i obserwowała lekcje przedmiotów artystycznych, języków obcych, wychowania fizycznego oraz literatury. Wieczorem, w towarzystwie nauczycieli brytyjskich szkół, uczestniczyła w przyspieszonym kursie nauki TAŃCÓW SZKOCKICH.

10.10.2010 delegacja polska, wraz z nauczycielami ze Szkocji, Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowiny, udała się do Londynu na Międzynarodową Konferencję uczestników projektu CONNECTING CLASSROOMS EUROPE. W spotkaniu uczestniczyło 19 państw Europy oraz 4 kraje Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Przedstawiciele każdego państwa przygotowali wystawę, dzięki której goście konferencji dowiedzieli się o partnerach projektu oraz dokonali degustacji ich potraw narodowych. W czasie trwania konferencji odbyły się 4 wykłady i 6 warsztatów poświęconych szczegółowej pracy nad założeniami i ostatecznym kształtem projektu w oparciu o e-Twinning.

  Plan pracy na rok szkolny 2010/2011.
 1. Poznanie szkoły partnerskiej - list lub e-mail – 17 grudnia 2010.
 2. Moja szkoła – video, prezentacja multimedialna, przedstawienie, itp. – 17 marca 2011.
 3. Widok z mojego okna – zdjęcia wykonane przez uczniów – tematyka zdjęć porusza zagadnienia społeczne np. wiara - kwiecień 2011.
 4. Kalendarz 2012 – 3 najlepsze fotografie polskich uczniów będą zamieszczone w kalendarzu - wakacje letnie 2011.
 5. Logo naszego CLUSTER-u – konkurs międzynarodowy – 15 czerwca 2011.


Maria Neubauer-Darska, 2010-10-20 22:25:00

Wszystkie informacje >>

dodaj informację >>
zobacz wcześniejsze informacje >>
SMART Schowcase School


Gimnazjum w Nowym Tomyślu - innowacyjna szkoła!
Szkoła Bez Przemocy
 


Bezpieczeństwo w sieci